STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Studium pomocy psychologicznej
elem studiów jest przygotowanie absolwentów do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy z osobami wymagającymi wsparcia psychologicznego. Słuchacze poznają różne formy pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w interwencji psychologicznej. Oferta jest skierowana do pedagogów, psychologów, osób pracujących w instytucjach pomocowych i poradniach psychologiczno–pedagogicznych, kuratorów oraz wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem.

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Informacje ogólne

CZAS TRWANIA
2 SEMESTRY

LICZBA GODZIN
305

PRAKTYKI
120 h

Skip to content