AKTUALNOŚCI

Święto Uczelni 2019

10 sierpnia 2019

W minioną sobotę, 10 sierpnia 2019 obchodziliśmy Święto Uczelni. Jest to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu Kolegium Jagiellońskiego. Wybór daty jest nieprzypadkowy – 13 sierpnia to data upamiętniająca przywilej lokacyjny Nowego Miasta Torunia. Kolegium Jagiellońskie znajduje się w centrum nowomiejskiej- dzisiejszej toruńskiej- Starówki i coraz silniej zaznacza swoją obecność nie tylko na edukacyjnej mapie miasta. Podczas tegorocznej uroczystości gościliśmy między innymi panią Iwonę Michałek- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Torunia- pana Michała Zaleskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego- pana Ryszarda Bobera, dyrektora biura poselskiego Ministra Rolnictwa- pana Tomasza Sińczaka, oraz reprezentantów z zaprzyjaźnionych uczelni wyższych. Święto Uczelni 2019

Święto Uczelni 2019

Święto Uczelni 2019

Uroczystość była prowadzona przez pana ppłk Jacka Pekróla. Po krótkim wprowadzeniu wysłuchaliśmy wystąpienia pani Minister, która pogratulowała Uczelni dynamicznego rozwoju oraz zapewniła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera nasze działania.  Jest to dla nas niezwykle ważne i motywujące do dalszej pracy.

Święto Uczelni 2019

Święto Uczelni 2019

Święto Uczelni 2019

Święto Uczelni 2019

Najlepsza Uczelnia Niepubliczna w północnej Polsce

Prof. dr hab. Grzegorz Górski- Rektor Kolegium Jagiellońskiego przyjął również szereg gratulacji z uwagi na fakt awansu naszej Uczelni w rankingu Perspektyw. Przypomnijmy, że w opublikowanym w początkach czerwca 2019 roku rankingu miesięcznika „Perspektywy” Kolegium Jagiellońskie- Toruńska Szkoła Wyższa, znalazło się w elitarnym gronie 15 najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, iż utrwaliła się nasza pozycja jako najlepszej uczelni niepublicznej w Toruniu, ale osiągnęliśmy także pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w regionie kujawsko–pomorskim (awans z ex aequo 2-3 miejsca w ub. roku) oraz pierwsze miejsce w Polsce północnej (tj. powyżej linii Warszawa – Poznań – awans z 6 miejsca w ub. roku).

Dla naszej ciągle bardzo młodej społeczności akademickiej jest to powód do wielkiej satysfakcji. Realizowane przez nas od czterech lat konsekwentnie plany podnoszenia jakości kształcenia, pogłębiania powiązań z otoczeniem uczelni, angażowania się w szeroko pojęte inicjatywy społeczne oraz ciężka praca wszystkich pracowników i współpracowników Uczelni, przynosi znakomite efekty.

Święto Uczelni 2019

Święto Uczelni 2019

Absolutorium 2019

Wyróżnienia otrzymali też pracownicy Kolegium Jagiellońskiego, a następnie w uroczystej formie odbyło się wręczenie dyplomów blisko 100 tegorocznym absolwentom.

Pracownicy oraz zaproszeni goście udali się na wspólny toast, na wszystkich gości czekał również tort.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

Skip to content