AKTUALNOŚCI

Święto Uczelni 2020, dyplomatorium – fotorelacja

Święto Uczelni w dobie koronawirusa

15 sierpnia 2020 r. obchodziliśmy Święto naszej Uczelni- Kolegium Jagiellońskiego. Tegoroczne obchody wyglądały dość nietypowo, ponieważ z powodu pandemii, w Auli mogła przebywać mniejsza liczba osób, dla zachowania bezpiecznego dystansu. Wszyscy zgromadzeni podeszli ze zrozumieniem do restrykcyjnej formy w jakiej przebiegało święto, stosując się do zaleceń.

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Uroczystość składała się z dwóch części: w części pierwszej dokonano wręczenia Nagród Jagiellońskich oraz odznaczeń dla naszych pracowników, w drugiej zaś odbyło się dyplomatorium rocznika 2020.

Odznaczenia państwowe dla pracowników Kolegium Jagiellońskiego

Troje pracowników Kolegium Jagiellońskiego, zostało odznaczonych Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za wybitne zasługi dla rozwoju edukacji i osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczeni zostali: Lidia Chamarczuk-Mazurek, Elżbieta Górska i Ludwik Szuba.

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Odznaczenia wręczyła w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej – Pani Minister Iwona Michałek.

Nagroda Jagiellońska

Nagroda Jagiellońska jest nadawana osobom, które poniosły wybitne zasługi dla rozwoju społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturalnego bądź naukowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku Senat Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku, podjął uchwałę o przyznaniu Nagrody Jagiellońskiej panu Tomaśowi Petříčcektóry jest Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Laureat otrzymał medal, oryginał uchwały Senatu oraz dyplom nadania Nagrody Jagiellońskiej.

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020. Fot. Lech Kamiński

Tegoroczna Nagroda Jagiellońska miała być również wręczona pani Ricie Tamašunienė – Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. Niestety, z uwagi na rozwój sytuacji na Białorusi, jak również pogarszającą się w ostatnich dniach sytuację epidemiologiczną na Litwie, Pani Minister była zmuszona odwołać swój przyjazd.

Podczas uroczystości nie mogło również zabraknąć przemówienia pana prezydenta Michała Zaleskiego. Honorowy profesor Kolegium Jagiellońskiego podczas swojego wystąpienia gratulował sukcesów w minionym roku akademickim oraz wyraził swoje uznanie dla międzynarodowej aktywności Uczelni.

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Święto Uczelni 2020

Dyplomatorium Rocznika 2020

W drugiej części uroczystości miało miejsce dyplomatorium rocznika 2020. Szczególnie nagrodzeni i wyróżnieni zostali najlepsi studenci poszczególnych kierunków i poziomów studiów. Nie było standardowych uścisków dłoni- w tym roku nasi absolwenci, przy odbiorze dyplomu, mogli przybić z Rektorem tzw. “żółwika”.  Tegoroczni absolwenci z pewnością będą mieli co wspominać, pomimo maseczek widać nieskrywaną radość w ich oczach.

 

 

Relacja dostępna na www.torun.pl TU

Zbliżenia TVP Bydgoszcz TU

 

Skip to content