AKTUALNOŚCI

SZCZYT ASTROFIZYKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA TRWA!

Trwa spotkanie robocze grupy astrofizyków zaangażowanych we wspólnym projekcie europejskiej i amerykańskiej agencji kosmicznej (ESA i NASA). Pracująca w Kolegium Jagiellońskim grupa robocza pozostaje w ścisłym kontakcie z drugą częścią zespołu pracującą równolegle w Uniwersytecie Cambridge. Uczeni poddają analizie przesyłane bezpośrednio do Torunia unikalne dane dotyczące początków i budowy Wszechświata rejestrowane przez satelitę PLANCK. Dzięki stworzonym przez Kolegium Jagiellońskie komfortowym warunkom, praca wykonywana w Cambridge i w Toruniu jest szczególnie efektywna.

W dniu 12 czerwca 2014 r. międzynarodową grupę roboczą astrofizyków zespołu Plancka obradującą w sali Patio Urzędu Marszałkowskiego odwiedził Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Pan Marszałek wręczył prof. Krzysztofowi Górskiemu – głównemu organizatorowi konferencji – pamiątkowy reprint dzieła Mikołaja Kopernika “De revolutionibus”.
Posiedzenie grupy roboczej zespołu Plancka jest wydarzeniem współorganizowanym przez Kolegium Jagiellońskie.

Urząd Marszałkowski udzielił wsparcia konferencji, co pozwoliło na zapewnienie wybitnym uczonym znakomitych warunków pracy.

Skip to content