Akademia Jagiellońska w Toruniu

Celem studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej z treningiem umiejętności społecznych jest przygotowanie specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności w nauce oraz problemy w zakresie funkcjonowania społecznego.

Program studiów ma na celu wyposażenie słuchaczy w teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do diagnozy i terapii pedagogicznej oraz rozwijania umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży.

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów związanych z terapią pedagogiczną i treningiem umiejętności społecznych, w tym:

  • Podstawy pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej – Teoria i praktyka pracy z uczniami mającymi trudności w nauce i funkcjonowaniu społecznym.
  • Diagnostyka pedagogiczna – Metody i narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie trudności edukacyjnych i społecznych uczniów.
  • Metodyka terapii pedagogicznej – Techniki i strategie wspierające rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny uczniów.
  • Trening umiejętności społecznych (TUS) – Zasady i metody pracy nad rozwijaniem umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i adaptacyjnych.
  • Interwencje w sytuacjach kryzysowych – Techniki radzenia sobie z problemami behawioralnymi i emocjonalnymi uczniów.
  • Współpraca z rodzicami i opiekunami – Techniki współpracy i komunikacji z rodzinami uczniów, poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne.
  • Prawo oświatowe i organizacja systemu wsparcia – Przepisy prawne oraz organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu terapii pedagogicznej i treningu umiejętności społecznych.
  • Praktyki zawodowe – Praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności w nauce i funkcjonowaniu społecznym.

Oferta skierowana jest także do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej oraz treningu umiejętności społecznych.

Skip to content