AKTUALNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA W XXI WIEKU – DIAGNOZA, WYZWANIA, PROGNOZY

17 marca 2012

10.00 – Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

Część I
10.20 – 12.40 UNIA EUROPEJSKA WOBEC PROBLEMÓW I WYZWAO XXI WIEKU
– Aktywnośd badawczo-rozwojowa paostw Unii Europejskiej
– Problemy bezpieczeostwa energetycznego Unii Europejskiej
– Działania Unii Europejskiej i NATO na rzecz ochrony środowiska
– Pozagospodarczy charakter derogacji interesu publicznego w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej
– Współpraca paostw Grupy Wyszehradzkiej na forum Unii Europejskiej
– Polityczne stosunki łotewsko-rosyjskie po przystąpieniu Łotwy do Unii Europejskiej
– Chioska Republika Ludowa w polityce Unii Europejskiej
– Współpraca Unii Europejskiej z krajami Zatoki Perskiej: aspekty ekonomiczne

12.20 – 12.40 Dyskusja
12.40 – 13.00 Przerwa

Część II
13.00 – 15.20 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – BILANS CZŁONKOSTWA, WYZWANIA, PERSPEKTYWY
– Prezentacja raportu „Polacy w Unii Europejskiej 2011. Wiedza i stosunek społeczeostwa do członkostwa Polski w Unii Europejskiej – 7 lat po akcesji. Częśd I: województwo kujawsko-pomorskie”
Dyskusja i pytania do autorów raportu (13.20 – 13.40)
– Prawo i instytucje Unii Europejskiej – perspektywa paostwa członkowskiego
– Relacje prawa unijnego z polskim porządkiem prawnym
– Euro w Polsce a kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej
– Polska edukacja po akcesji do Unii Europejskiej
– Internet i samochody – unijne dyrektywy a polskie regulacje prawne
– Polacy i Niemcy z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej
15.00 – 15.20 Dyskusja
Podsumowanie konferencji
15.30 Zakończenie

Skip to content