AKTUALNOŚCI

Uratowaliśmy i wzbogaciliśmy proces edukacyjny
dr Andrzej Potoczek

Od kilku miesięcy pełni Pan funkcję prorektora Kolegium Jagiellońskiego. Jakie zadanie powierzono Panu w związku z objęciem tej funkcji.  wzbogaciliśmy proces edukacyjny

Pan Rektor powierzył mi odpowiedzialność za funkcjonowanie całego obszaru związanego z procesem kształcenia w zakresie przedmiotów administracyjno-ekonomicznych w naszej Uczelni. W tym zakresie współpracuję z Panią Prorektor w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, odpowiadam również za przygotowanie Instytutu Nauk Prawnych i Społecznych do procesu ewaluacji. Ponadto moim zadaniem jest koordynowanie działalności naukowej na Uczelni. wzbogaciliśmy proces edukacyjny

 

To wiele zadań, a do tego przyszło się w z nimi zmierzyć w trudnym momencie.

Niewątpliwie to co stało się w marcu i kwietniu, było dla nas olbrzymim wstrząsem. Cieszę się że dzięki wielkiemu wysiłkowi i znakomitej współpracy całej naszej społeczności akademickiej, udało nam się zwycięsko wyjść z tej konfrontacji z nieoczekiwaną i niecodzienną sytuacją. Uratowaliśmy proces edukacyjny a wręcz udało się nam go wzbogacić o szereg nowych elementów. Wykorzystaliśmy też ten czas na intensyfikację wysiłków naukowych związanych z ewaluacją. Zaowocowało to imponującym efektem wydawniczym, który teraz realizuje się poprzez nasze struktury wydawnicze. Pozwala to z optymizmem patrzeć na proces ewaluacji, który przesunięto o rok.

 

Czy w kolejnych miesiącach będziecie odpoczywać po tych trudnych miesiącach?

Nie ma na to czasu. Wchodzimy w okres obron prac dyplomowych. Dokonaliśmy wszechstronnej oceny stworzonego w minionych miesiącach zasobu edukacyjnego w naszym extranecie. Wnioski z tego przeglądu posłużą nam do podniesienia jakości zawartości internetowego kontentu w najbliższych miesiącach. Chcemy aby stał się on trwałym elementem procesu dydaktycznego w kolejnych latach, dlatego musi być systematycznie doskonalony.

Chcemy także wykorzystać ten czas na pogłębienie naszych relacji ze strukturami samorządowymi w naszym regionie i w regionach sąsiadujących. Społeczności lokalne i władze samorządowe stanęły obecnie wobec olbrzymich wyzwań i potrzebne są różne działania wspierające, zarówno w sferze teoretyczno-koncepcyjnej jak i organizacyjno-praktycznej.  Możemy być w tym zakresie  pomocni i będziemy chcieli rozwijać formy współpracy w tym zakresie.

 

Kieruje Pan również powołaną do życia Pracownią Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym. Jakie cele ma ta placówka?

Powoływaliśmy ją zanim zaistniała pandemia, więc orientowaliśmy się na różnorakie działania związane z identyfikowaniem, opisywaniem oraz konstruowaniem odpowiedzi na zagrożenia funkcjonowania społeczności lokalnych. Nowa sytuacja ujawniła nieoczekiwane wyzwania. Jednak w jakimś sensie nasza inicjatywa wyprzedziła rozwój wypadków. Wiele z naszych dotychczasowych opracowań, po odpowiednim przemodelowaniu w oparciu o doświadczenia obecnego okresu, będzie bardzo użytecznych na przyszłość. Szczególną uwagę należy zwrócić na inicjatywę związaną z kształtowaniem odporności jednostek terytorialnych na zmiany klimatu i zagrożenia cywilizacyjne oraz budowanie sieci współpracy w  tym zakresie.  Sądzę że ewentualne kolejne wyzwania o podobnym charakterze przyjmiemy będąc zdecydowanie lepiej przygotowani. Istotne jest także wzbogacenie naszych programów studiów o wnioski wynikające z bieżących doświadczeń. Nasi absolwenci będą z pewnością lepiej przygotowani do funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości oraz uczestniczenia w szeroko pojmowanym procesie ograniczania  skutków nieprzewidzianych zdarzeń.

wzbogaciliśmy proces edukacyjny

Życzymy zatem powodzenia w tych szeroko zakrojonych pracach.

Skip to content