AKTUALNOŚCI

Uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

W sobotę 27 stycznia 2018 roku odbyła się zawsze oczekiwana przez studentów uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów. W tym wypadku dotyczyło to uczestników realizowanych przez Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna +”  studiów podyplomowych dla nauczycieli i wychowawców, w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

Nasza Uczelnia realizowała ten projekt na terenie czterech województw: kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego oraz wielkopolskiego. Studia ukończyło ok. 400 nauczycieli, którzy uzyskali dzięki nim bardzo wiele niezwykle użytecznych narzędzi do pracy w swoich placówkach wychowawczych i edukacyjnych.

Część z tych absolwentów odebrała dyplomy ukończenia tych studiów podczas uroczystości, którą swoim udziałem zaszczycili Pani Marzenna Drab, wiceminister edukacji narodowej oraz Pan Marek Gralik, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. Pani Min. M. Drab podsumowując to niezwykle udane przedsięwzięcie wskazała, że tak liczna, dobrze wykształcona grupa nauczycieli, z pewnością będzie stanowiła forpocztę w planowanych przez resort edukacji narodowej działaniach na rzecz wzmożenia efektywności pracy wychowawczej w szkołach. Przekazała również list skierowany przez Panią Minister Annę Zalewską do Pani Rektor KJ – TSW dr Joanny Górskiej – Szymczak.

Pan Kurator Marek Gralik zwrócił uwagę na wielką aktualność zagadnień objętych programem realizowanych przez KJ – TSW studiów. Podkreślił, że szkoły potrzebują dzisiaj nauczycieli, zdolnych do diagnozowania sytuacji kryzysowych oraz potrafiących rozwiązywać skomplikowane sytuacje.

Prowadzący uroczystość prof. Grzegorz Górski podziękował Ministerstwu Edukacji Narodowej za bardzo dobrą współpracę przy realizacji projektu, za podobnie bardzo dobrą kooperację z Kuratorami Oświaty w Bydgoszczy i Olsztynie. Wyraził też uznanie dla twórców programu studiów prof. Wojciecha Gulina oraz dr Dagny Czerwonki, a dla Pani Kingi Zielińskiej szczególne uznanie za tytaniczny wysiłek związany z perfekcyjną organizacją przebiegu studiów w kilkunastu grupach na terenie czterech województw.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z uroczystości.

[envira-gallery id=”13808″]

 

list

Skip to content