AKTUALNOŚCI

V FORUM PRAC DYPLOMOWYCH

Czerwcowe Forum Prac Dyplomowych stało się tradycją naszej uczelni. 14 czerwca już po raz piąty mieliśmy okazję poznać zainteresowania badawcze naszych studentów, realizowane na seminariach dyplomowych. Wynikiem tych zainteresowań są prace dyplomowe, z których najlepsze w opinii promotorów są publicznie prezentowane właśnie w trakcie forum.

W tym roku w trakcie forum zaprezentowano problematykę 18 prac dyplomowych, które powstały na seminariach prowadzonych na kierunkach: Administracja, Pedagogika oraz Stosunki międzynarodowe w r.ak. 2013/2014.
Interesująco brzmiały już same tytuły prezentowanych prac:

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
– Droga Polski do Unii Europejskiej
– Agresja radziecka na Polskę 17 września 1939 roku i jej następstwa
– Przestrzeganie praw człowieka w Korei Północnej w świetle raportów międzynarodowych organizacji pozarządowych
– Kontynent afrykański jako obszar naruszeń i ochrony praw człowieka – perspektywa demokratycznych standardów i wartości
– Wpływ naturalnych i technicznych katastrof na bezpieczeństwo międzynarodowe
– Funkcjonowanie kodeksów etycznych pracowników administracji publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej
– Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Kierunek: PEDAGOGIKA
– Autorytet rodziców w opinii młodzieży licealnej
– Autorytet nauczyciela w opinii uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej
– Trudności wychowawcze w procesie rozwoju dziecka
– Rodziny zastępcze w kontekście oddziaływań wychowawczych
– Wypalenie zawodowe i jego uwarunkowania w grupie funkcjonariuszy Straży Miejskiej
Kierunek: ADMINISTRACJA
– Sytuacja prawna posłów i senatorów w RP
– Prawa obywatela polskiego w postępowaniu karnym
– Zadania administracji publicznej w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym
– Aspekt administracyjno-prawny imprez masowych organizowanych przez Kościół Rzymskokatolicki i związki wyznaniowe
– ARGUS s.c. – usługi BHP w systemie ochrony bezpieczeństwa pracy
– Idea praw zwierząt w kontekście hodowli przemysłowej i uboju rytualnego

Jednak na naprawdę wielkie uznanie zasługuje sposób zaprezentowania problematyki przez autorów prac. Profesjonalne przygotowanie, interesująca forma prezentacji, ewidentna orientacja merytoryczna i swoboda w poruszaniu się w obszarze problemowym, umiejętne radzenie sobie ze stresem towarzyszącym wystąpieniu publicznemu – tak oto można scharakteryzować uczestników Forum’2014. A o tym, że problematyka i sposób jej prezentacji była interesująca i atrakcyjna świadczy chociażby licznie zgromadzona w sali nr 4 publiczność, żywo reagująca na szczególnie intrygujące wątki wystąpień.

Wszyscy uczestnicy V Forum Prac Dyplomowych otrzymali stosowne certyfikaty uczestnictwa oraz bardzo atrakcyjne nagrody.
Forum Prac Dyplomowych po raz kolejny uzyskało bardzo pozytywne opinie studentów i promotorów, którzy jednogłośnie uznali oczywistą potrzebę kontynuacji tego przedsięwzięcia w następnych latach.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Forum serdecznie gratulujemy!

Skip to content