AKTUALNOŚCI

V RESOCJALIZACYJNE FORUM DYSKUSYJNE – MITYNG ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W KJ-TSW

Dnia 12 marca 2016 roku na terenie uczelni odbędzie się V Forum Dyskusyjne połączone z  otwartym mityngiem Anonimowych Alkoholików Intergrupy „Kopernik” z Torunia.

Uczestnikami spotkania będą członkowie wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci KJ-TSW oraz zaproszeni goście w osobach: Sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego z Torunia, Kuratorów Sądowych z Torunia, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Toruniu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przedstawicieli MOPR Wydziału Interwencji Kryzysowej z Torunia, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, przedstawicieli Aresztu Śledczego w Toruniu oraz przedstawicieli Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu.

Celem mityngu będzie poznanie struktury, funkcji i zadań Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz  uzyskanie wiedzy na temat formuły mityngów, jak również nabycie kompetencji do nawiązywania współpracy w zakresie działalności profilaktycznych. Po części podstawowej mityngu zaplanowana została dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień z udziałem przedstawicieli zainteresowanych środowisk.

Udział w tak zorganizowanej formule mityngu AA będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.
Osoby zainteresowane udziałem w mityngu proszone są o kontakt z pracownikami dziekanatu pedagogiki.

Skip to content