AKTUALNOŚCI

VI Resocjalizacyjne forum dyskusyjne – mityng informacyjny wspólnoty anonimowych alkoholików z Torunia

Z inicjatywy członków uczelnianego koła Polskiego Towarzystwa penitencjarnego, w dniu 23 kwietnia 2017 roku na terenie uczelni odbędzie się VI Forum Dyskusyjne na temat działalności Wspólnot Anonimowych Alkoholików (AA). Forum zostanie połączone z  otwartym mityngiem informacyjnym Intergrupy „Kopernik” z Torunia.

Uczestnikami spotkania będą członkowie Wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci KJ-TSW oraz zaproszeni goście w osobach Prezesa i Sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Toruniu, Kuratorów Sądowych z Torunia, Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Toruniu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, przedstawicieli MOPR Wydziału Interwencji Kryzysowej z Torunia, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, przedstawicieli Aresztu Śledczego w Toruniu.

Celem mityngu będzie poznanie przez środowisko akademickie struktury, funkcji i zadań Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz  uzyskanie wiedzy na temat formuły mityngów, jak również nabycie kompetencji do nawiązywania współpracy w zakresie działalności profilaktycznych. Po części podstawowej mityngu zaplanowana została dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień, z udziałem przedstawicieli zainteresowanych środowisk.

Udział w forum-mityngu AA będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

Osoby zainteresowane udziałem w forum-mityngu proszone są o kontakt z pracownikami dziekanatu pedagogiki.

Skip to content