AKTUALNOŚCI

VII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUKOWE

Patronat naukowy nad VII Ogólnopolskim Seminarium Naukowym zorganizowanym w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu.

W dniach 23-24 października 2014 roku płk Krzysztof Janiszewski Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zorganizował VII seminarium naukowe w ramach cyklu tematycznego „Kobieta w izolacji. Zatrudnienie skazanych – ważny czynnik w procesie resocjalizacji, sposób na przetrwanie wyroku czy perspektywa na przyszłość?” Seminarium po raz kolejny odbyło się pod patronatem naukowym Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, którą reprezentował Prorektor dr Wojciech Sławiński.

Głównym celem seminarium była wymiana doświadczeń praktyków więziennych z kadrą naukową. W seminarium wzięli udział przedstawiciele świata naukowego z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pedagogium-Wyższej Szkoły Społecznej w Warszawie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawiciele sądownictwa, resortu więziennictwa, policji, opieki kuratorskiej, urzędów pracy, pomocy społecznej. Gośćmi seminarium byli także studenci pedagogiki Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz członkowie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJTSW.

Seminarium otworzył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy płk Dariusz Szatkowski wraz z Prezydentem Miasta Grudziądza p. Robertem Malinowskim. Wykład inaugurujący pt. „Praca jako czynnik resocjalizacyjno-kreujący. Wątpliwości i dylematy pedagogiczne” wygłosił prof. dr hab. Marek Konopczyński – Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Społecznej w Warszawie. Profesor w swoim wystąpieniu podkreślił kluczową kwestię dla resocjalizacji jaką jest praca. Po wykładzie odbyła się projekcja filmu „Szansa”, zrealizowanego przez p. Marcina Nowickiego – funkcjonariusza Zakładu Karnego w Grudziądzu. W filmie zaprezentowano dylematy wynikające z podejmowania pracy przez więźniów. Pierwszy dzień seminarium został uatrakcyjniony przez spektakl pt.”Bądź ze mną. Jestem.” w reżyserii Grzegorza Szlangi, wykonany przez Chojnickie Studio Rapsodyczne. Seminarium towarzyszyła wystawa prac rękodzielniczych, wykonanych przez osadzone i rozstrzygnięcie I Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. “Praca jest dobrem człowieka”.
Dalsza część seminarium miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu. Goście Pani Dyrektor Aleksandry Kotewicz mogli zapoznać się z formułą funkcjonowania domu szczególnie w kontekście pracy wolontariackiej skazanych.

Drugi, konferencyjny dzień spotkań przebiegał w Ośrodku Doskonalenia Kadr SW “Zacisze” w Suchej. Panel naukowy prowadzili przedstawiciele Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej i Służby Więziennej.

Podczas dwudniowego spotkania można było prześledzić możliwości zatrudnienia skazanych w izolacji więziennej oraz formy aktywizacji zawodowej po opuszczeniu więzienia i tym samym odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule seminarium.

Skip to content