AKTUALNOŚCI

WALDEMAR TOMASZEWSKI PIERWSZYM LAUREATEM NAGRODY JAGIELLOŃSKIEJ

Podczas uroczystości Święta Kolegium Jagiellońskiego, została po raz pierwszy wręczona „Nagroda Jagiellońska”. „Nagroda Jagiellońska” jest nadawana osobom, które poniosły wybitne zasługi dla rozwoju społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturalnego bądź naukowego w Europie Środkowo – Wschodniej.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Senat Kolegium Jagiellońskiego na wniosek Rady Powierniczej postanowił nadać pierwszą „Nagrodę Jagiellońską” Panu Waldemarowi Tomaszewskiemu.

Pan Waldemar Tomaszewski urodził się w Wilnie w 1965 roku, które ówcześnie wchodziło w skład Związku Sowieckiego. W latach 1983 – 1990 studiował w Wileńskim Instytucie Inżynierii Budownictwa. Od początku lat 90-tych już po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, Pan Waldemar Tomaszewski zaangażował się w działania na rzecz politycznej oraz kulturalno – edukacyjnej aktywności Polaków zamieszkujących na Litwie. Stał się jednym z liderów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, której przewodniczącym został w 1999 roku. W 2000 roku został po raz pierwszy posłem na Sejm Litwy z ramienia AWPL. Ponownie był wybierany posłem w 2004 i w 2008 roku, zaś przewodniczącym AWPL kolejno trzykrotnie.

W 2009 roku został po raz pierwszy posłem do Parlamentu Europejskiego, zaś w 2014 roku wybór ten został dokonany ponownie. Jest członkiem Frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dwukrotnie startował w wyborach na prezydenta Litwy uzyskując bardzo dobre wyniki. W ostatnich wyborach na mera Wilna uzyskał niespełna 20% głosów, a dzięki temu AWPL stała się wiodącą siłą polityczną w stolicy Litwy.

W ostatnich tygodniach AWPL przyjęła do swej nazwy drugi człon – Związek Chrześcijańskich Rodzin i walczy obecnie pod wodzą naszego Laureata o jak najlepszy wynik w jesiennych wyborach do Sejmu Litwy.

Zasługi Pana Waldemara Tomaszewskiego dla społeczności polskiej na Litwie są nieocenione. Jego odważne działania pozwoliły zachować ziemi litewskiej, matecznikowi Jagiellonów oraz wielkiej pokojowej unii narodów środkowoeuropejskich, jej taki właśnie charakter. Jesteśmy dumni, że „Nagroda Jagiellońska” trafia w ręce osoby, tkwiącej swoimi korzeniami w tym wspaniałym środowisku.

Skip to content