WARUNKI PRZYJĘCIA

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia na studia licencjackie/inżynierskie/magisterskie:

– złożenie kompletu dokumentów,
– złożenie zobowiązania finansowego o sposobie realizacji płatności,
– uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej,
– podpisanie umowy o naukę z Akademią Jagiellońską.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

– złożenie kompletu dokumentów,
– złożenie zobowiązania o sposobie realizacji płatności,
– podpisanie umowy o naukę z AJ.

Skip to content