Akademia Jagiellońska w Toruniu

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Celem studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest przygotowanie specjalistów do pracy z małymi dziećmi (od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej), które potrzebują wsparcia w swoim rozwoju z powodu różnego rodzaju trudności i zaburzeń.

Program studiów ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do kompleksowej diagnozy, planowania i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia jego rodziny.

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, w tym:

  • Podstawy psychologii rozwojowej – Teoria rozwoju dziecka, etapy rozwoju oraz czynniki wpływające na rozwój wczesnodziecięcy.
  • Diagnostyka rozwojowa – Metody i narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie rozwoju dziecka.
  • Interwencje terapeutyczne – Techniki i strategie wspomagające rozwój poznawczy, ruchowy, emocjonalny i społeczny dziecka.
  • Terapia zajęciowa i sensoryczna – Praktyczne zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, integracji sensorycznej oraz innych form wspomagających rozwój.
  • Wsparcie rodzin i opiekunów – Techniki współpracy z rodzinami dzieci wymagających wczesnego wspomagania, poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne.
  • Prawo oświatowe i organizacja systemu wsparcia – Przepisy prawne oraz organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Praktyki zawodowe – Praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi w placówkach wczesnego wspomagania, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących lub planujących pracę z małymi dziećmi wymagającymi wsparcia rozwojowego.

Oferta skierowana jest także do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Skip to content