AKTUALNOŚCI

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKOWA

KJ–TSW przystąpiła do Wirtualnej Biblioteki Naukowej. Dzięki temu każdy użytkownik naszej biblioteki uzyskał dostęp do baz danych, dzięki którym można sprawnie zgromadzić potrzebne dane bibliograficzne oraz pobrać streszczenia lub pełne teksty interesujących nas artykułów naukowych. Są to bazy: Elsevier http://www.sciencedirect.com/ ; Scopushttp://www.scopus.com/ ; Springer http://www.springerlink.com/ ; Web of Knowledge http://isiknowledge.com/ ; Wileyhttp://www.interscience.wiley.com/

Z baz można korzystać tylko za pośrednictwem komputerów pracujących w naszej sieci uczelnianej. Odpowiednie skróty zostały umieszczone na pulpitach bibliotecznych komputerów.

Osobom zainteresowanym pracownik naszej uczelnianej biblioteki udzieli wszelkich niezbędnych wskazówek.

Skip to content