AKTUALNOŚCI

WIZYTA KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIEGO W CHINACH

Na początku maja delegacja Kolegium Jagiellońskiego przebywała z kolejna wizytą w Chinach. Nasza Uczelnia wzięła udział – jako jedyna z Polski – w największych targach edukacyjnych w Pekinie, gdzie wystawiało się około 500 Uczelni z całego świata. Targi stały się okazją do nawiązania niezwykle wartościowych kontaktów z ośrodkami akademickimi w wielu krajach.

Delegacja Kolegium Jagiellońskiego została także przyjęta w kierownictwie Instytutów Konfucjusza HANBAN przez kierownictwo tej instytucji z wicedyrektorem Panem Ma Jiangfei na czele. Podczas spotkania strona chińska zadeklarowała wsparcie dla podejmowanych w ramach CONFUCIUS CLASSROOM w Toruniu inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. Podkreślono także zainteresowanie strony chińskiej rozszerzeniem aktywności tej placówki na inne obszary, w tym również współpracę ekonomiczną.

Przedstawiciele Kolegium Jagiellońskiego spotkali się również z władzami Uniwersytetu Hubei w Wuhan z rektorem tej Uczelni Panem prof. Xiong Jianmin. Omówiono przygotowania do ceremonii otwarcia Confucius Classroom w Toruniu w dniu 24 maja, jak również propozycje rozwoju wspólnych projektów edukacyjnych obu partnerskich Uczelni.

Ponadto delegacja Kolegium Jagiellońskiego odwiedziła Pekiński Uniwersytet Języków Obcych BEIWAI. Podczas spotkania z władzami Wydziału Studiów i Języków Europejskich przeddstawione zostały propozycje związane z wymiana studentów i wspólnymi projektami edukacyjnymi. Ponadt dla studentów polonistyki tego wydziału, został wygłoszony wykład dra Marcelego Burdelskiego, poświęcony rozwojowi relacji polsko – chińskich w ostatnim ćwierćwieczu.

Wreszcie odbyło się spotkanie delegacji Kolegium z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie Panem Mirosławem Gajewskim. Była to okazja do podziękowania Ambasadzie RP za pomoc w przygotowaniu i przebiegu wizyty w Pekinie, jak również do omówienia możliwych kierunków aktywności naszej uczelni w Chinach.

Skip to content