WYDARZENIA

Wizyta studyjna w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

W dniu 25 maja 2024 roku, studenci Akademii Jagiellońskiej oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego na terenie akademii, odbędą ponownie wizytę studyjną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Studenci będą mieli możliwość dokonania ewaluacji realizowanych form opieki systemowej.

Wizyta wzbogaci wiedzę przyszłych pedagogów o praktyczne doświadczenia z zakresu funkcjonowania schroniska dla bezdomnych w systemie pomocowym i postpenitencjarnym oraz skuteczności metod i środków wykorzystywanych przy realizacji programów wychodzenia z bezdomności. Spotkanie będzie także praktycznym sprawdzianem nabytych podczas studiów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Skip to content