AKTUALNOŚCI

Wizyta w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej

W ramach realizacji działań na rzecz podniesienia dostępności naszej uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, ważnym elementem było zapoznanie się z istniejącymi w tym zakresie rozwiązaniami w innych uczelniach wyższych.

Okazało się, że wzorcowym w skali kraju przykładem takich rozwiązań jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W uczelni tej w ostatnich latach zrealizowano cały obszerny pakiet przedsięwzięć, dzięki którym AKSiM należy niewątpliwie do ścisłej czołówki w tym zakresie.

            Mieliśmy – dzięki życzliwości władz AKSiM – możliwość zapoznania się z całym wachlarzem rozwiązań i udogodnień powodujących, iż osoby z niepełnosprawnościami mają bardzo dobre warunki funkcjonowania w tej uczelni.

            Wizyta w AKSiM była niewątpliwie bardzo inspirującym wydarzeniem. Równie ważne były rozmowy z pełnomocnikiem Rektora AKSiM ds. osób z niepełnosprawnościami Tomaszem Wieczerzakiem oraz koordynującym programy skierowane do osób niepełnosprawnych Przemysławem Pawlakiem.

Serdecznie dziękujemy za dobre przyjęcie i otwartość.

Skip to content