WŁADZE UCZELNI

MISJA UCZELNI

KADRA UCZELNI

NAGRODY JAGIELLOŃSKIE

UCZELNIA

TRADYCJA JAGIELLOŃSKA

RADA POWIERNICZA

PROFESURY HONOROWE

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Władze naszej uczelni

Rektor

dr Joanna Górska – Szymczak LLM
rektor@aj.torun.pl

Prorektor ds. Studenckich

dr Eugeniusz Suwiński

Prorektor ds. Naukowych i współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi

dr Andrzej Potoczek

Kanclerz

mec. Elżbieta Górska

Skip to content