AKTUALNOŚCI

WOLONTARIUSZE FUNDACJI „POKOLORUJ ŚWIAT”

W dniu 5 kwietnia 2014 roku na terenie uczelni odbyło się spotkanie z przedstawicielami fundacji „Pokoloruj Świat” i więziennymi wolontariuszami.

pokoloruj_logo_1

W spotkaniu uczestniczyli Pani Joanna Nowicka – koordynator projektu ze strony fundacji i więźniowie z Zakładu Karnego we Włocławku wraz z wychowawcą Panem Tomaszem Seroczyńskim. Podczas wizyty przybliżona została misja fundacji ukierunkowanej na pomoc dzieciom w kontekście zaangażowania osób izolowanych. Studenci poznali osobiście tych, którzy podczas odbywania kary odnaleźli „swoje” miejsce w rzeczywistości resocjalizacyjnej pomagając innym i tym samym wspomagają ideę otwartości więzień. Studenci mieli także możliwość zadania wszystkich nurtujących ich pytań dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności i skorzystali z tej możliwości w sposób wręcz wyczerpujący. Poruszone zostało szerokie spektrum zagadnień dotyczących między innymi: „pierwszych dni w izolacji”, celów wykonywania kary, indywidualnych programów resocjalizacyjnych, syndromu prizonizacji, relacji interpersonalnych skazanych i personelu, oczekiwań więźnia wobec wychowawcy, relacji podkulturowych, celowości uzyskiwania przepustki i warunkowego zwolnienia, a także mediacji po wyroku.
Spotkanie zostało wpisane w formułę praktycznej realizacji efektów kształcenia studentów pedagogiki o specjalności resocjalizacja i aktywizacja społeczna oraz pracy Koła Resocjalizacyjnego. W ocenie uczestników udział w spotkaniu stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

Skip to content