AKTUALNOŚCI

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej

Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy.” (napis w bibliotece w Tebach) Ozymandias.

Porozumienie zawarte między Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą a Biblioteką Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej umożliwia studentom naszej Uczelni korzystanie z bogatych zbiorów literatury przedmiotu i nie tylko. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku przeznaczone dla studentów i nauczycieli obejmujące w szczególności:

  • literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim,
  • literaturę metodyczną dla nauczycieli,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania,
  • programy nauczania i podręczniki szkolne,
  • materiały dotyczące problemów oświaty w regionie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego województwa toruńskiego,
  • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Biblioteka mieści się przy ul. Dąbrowskiego 4 w Toruniu.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 10:00 – 19:00
soboty: 10:00 – 15:00.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.bptorun.edu.pl/.

Skip to content