AKTUALNOŚCI

WYJAZD NA VI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUKOWE

Patronat naukowy nad VI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu
21 listopada 2013 roku Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu był organizatorem VI seminarium naukowego w ramach cyklu tematycznego „Kobieta w izolacji. Doświadczenia i perspektywy Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu w XXX rocznicę jego powstania”. Seminarium odbyło się pod patronatem naukowym Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, które reprezentował prorektor dr Wojciech Sławiński.

Głównym celem seminarium była wymiana doświadczeń praktyków więziennictwa z kadrą naukową. W seminarium wzięli udział przedstawiciele świata naukowego z Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawiciele resortu więziennictwa, sędziowie, przedstawiciele policji, przedstawiciele opieki kuratorskiej. Gośćmi seminarium byli także studenci pedagogiki Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Seminarium otworzył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy płk Dariusz Szatkowski. Wykład inaugurujący pt. „Wolność zewnętrzna a wolność wewnętrzna” wygłosiła prof. dr hab. Maria Szyszkowska. Pani Profesor w swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważną kwestią dla resocjalizacji jest zachowanie higieny psychicznej przez człowieka izolowanego. Po wykładzie odbyła się prezentacja multimedialna, w której ppor. Anna Tobolska – kierownik Działu Terapeutycznego, przedstawiła historię i zasady funkcjonowania tego oddziału. Prezentacja poprzedziła dwa niezwykłe wykłady dotyczące tematyki oddziaływania korekcyjno-wychowawczego. Istotnym elementem udziału w konferencji studentów KJTSW była możliwość odwiedzenia przez nich oddziału terapeutycznego, rozmowy z kierownikiem oraz skazanymi kobietami. W czasie seminarium został zaprezentowany także monodram pt. „Obłęd” w wykonaniu skazanych kobiet, przebywających w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonymi umysłowo.

Kolejna część seminarium odbyła się w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Zastępca dyrektora szpitala – lek. med. Sławomir Biedrzycki, wygłosił referat nt. „Prawne i medyczne aspekty detencji osób psychicznie chorych – doświadczenia własne”, zaś lek. med. Janusz Janczewski – ordynator Oddziału IX przybliżył historię szpitala w referacie pt. „Ewolucja opieki nad osobami psychicznie chorymi poprzez pryzmat Szpitala w Świeciu – najstarszego szpitala psychiatrycznego w Polsce”.

Drugiego dnia seminarium odbyła się część wykładowa, gdzie współprowadzącym był nasz wykładowca – Jacek Pekról.

Dla nas studentów, niezwykłym doświadczeniem i przyjemnością było wysłuchanie wykładów znanych osobistości nauki polskiej oraz wystąpień praktyków resocjalizacji i psychiatrii.

Żaneta Finc studentka III roku pedagogiki

Skip to content