WYDARZENIA

XII Pedagogiczne Forum Dyskusyjne połączone z Mityngiem Anonimowych Alkoholików w Akademii Jagiellońskiej

Dnia 03 grudnia 2022 roku na terenie uczelni odbędzie się XII Forum Dyskusyjne połączone z otwartym mityngiem Anonimowych Alkoholików Intergrupy „Kopernik” z Torunia pt. „Anonimowość Anonimowych Alkoholików”.

Uczestnikami spotkania będą członkowie wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci AJ oraz zaproszeni goście w osobach: Sędziów z Torunia, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Toruniu, przedstawicieli MOPR Wydziału Interwencji Kryzysowej z Torunia, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz przedstawicieli Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu.

Celem mityngu będzie poznanie struktury, funkcji i zadań Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz  uzyskanie wiedzy na temat formuły mityngów, jak również nabycie kompetencji do nawiązywania współpracy w zakresie działalności profilaktycznych. Po części podstawowej mityngu zaplanowana została dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień z udziałem przedstawicieli zainteresowanych środowisk.

Udział w tak zorganizowanej formule mityngu AA będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

Osoby zainteresowane udziałem w forum proszone są o kontakt z pracownikami dziekanatu pedagogiki.

Skip to content