WYDARZENIA

XIII Pedagogiczne Forum Dyskusyjne połączone z Mityngiem Anonimowych Alkoholików w Akademii Jagiellońskiej

Dnia 10 grudnia 2023 roku na terenie uczelni odbędzie się XIII Forum Dyskusyjne połączone z otwartym mityngiem Anonimowych Alkoholików Intergrupy „Kopernik” z Torunia pt. „Przywrócić zdrowy rozsądek”.
Uczestnikami spotkania będą członkowie wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci Akademii Jagiellońskiej oraz zaproszeni goście w osobach: przedstawicieli sądownictwa z Torunia, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Toruniu, przedstawicieli MOPR Wydziału Interwencji Kryzysowej z Torunia, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz przedstawicieli Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych” w Toruniu.
Celem mityngu będzie poznanie struktury, funkcji i zadań Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz uzyskanie wiedzy na temat formuły mityngów, jak również nabycie kompetencji do nawiązywania współpracy w zakresie działalności profilaktycznych. Po części podstawowej mityngu zaplanowana została dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień z udziałem przedstawicieli zainteresowanych środowisk.


Udział w tak zorganizowanej formule mityngu AA będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.
Osoby zainteresowane udziałem w forum proszone są o kontakt z pracownikami dziekanatu pedagogiki.

Skip to content