AKTUALNOŚCI

ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W KRUSZWICY

2017-03-03

W dniu 11 marca 2017 roku studenci KJTSW i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odbędą kolejną wizytę studyjną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy. Zapoznają się ze strukturą i zadaniami ośrodka, poznają metody i środki oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, sposoby ich projektowania oraz warunki konstruowania indywidualnych programów usamodzielnienia.

Podczas spotkania z wychowawcami ośrodka studenci będą mieli możliwość zaznajomienia się ze specyfiką ich pracy oraz z wymaganiami stawianymi przed kandydatami na to stanowisko. Wizyta wzbogaci zapewne posiadane już doświadczenie edukacyjne i zawodowe studentów oraz kadry uczelni.

Wyjazd został zaplanowany dnia 11.03.2017 r. w godz. 8.30-14.00 z Torunia (róg ulic Jęczmiennej i Gen. J. Dąbrowskiego).

Skip to content