ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Wiedza zdobywana na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem państwa obejmuje przedstawienie teoretyczne i praktyczne powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych. Dodatkowym elementem wzmacniającym charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy. Studia podyplomowe mają przygotować specjalistów w branży Zarządzania bezpieczeństwem państwa. W wyniku ukończenia studiów podyplomowych słuchacze stają się specjalistami, którzy będą pracować na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego. Umiejętności nabyte podczas trwania studiów podyplomowych to m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową czy też negocjacji kryzysowych. Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata), którzy są funkcjonariuszami i pracownikami podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem pragnącymi poszerzać swoje kompetencje oraz do kandydatów pragnących swoje życie zawodowe związać z sektorem bezpieczeństwa państwa. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Informacje ogólne

CZAS TRWANIA
2 SEMESTRY

LICZBA GODZIN
200

PRAKTYKI
50 h

Skip to content