OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – PEDAGOGIKA SPECJALNA Z REWALIDACJĄ

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Celem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa jest przygotowanie specjalistów do pracy w instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.

Program studiów ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania kryzysowego, strategii bezpieczeństwa oraz analizy zagrożeń dla państwa.

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem państwa, w tym:

  • Podstawy bezpieczeństwa narodowego – Teoria i praktyka zarządzania bezpieczeństwem na poziomie państwowym i międzynarodowym.
  • Zarządzanie kryzysowe – Metody i strategie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym planowanie, reagowanie i koordynacja działań.
  • Polityka bezpieczeństwa państwa – Tworzenie i analiza polityk bezpieczeństwa narodowego, w tym aspekty prawne i organizacyjne.
  • Analiza zagrożeń – Identyfikacja i ocena zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym terroryzmu, cyberprzestępczości i klęsk żywiołowych.
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe – Zrozumienie globalnych zagrożeń i współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa.
  • Ochrona infrastruktury krytycznej – Strategie i technologie ochrony kluczowych zasobów państwa, takich jak energetyka, transport i telekomunikacja.
  • Bezpieczeństwo informacji – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym ochrona danych i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom.
  • Prawo i administracja w bezpieczeństwie – Przepisy prawne oraz administracyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa.
  • Praktyki zawodowe – Praktyczne doświadczenie w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem, takich jak administracja rządowa, agencje bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe.

Studia skierowane są do pracowników administracji publicznej, służb mundurowych, pracowników sektora prywatnego zajmujących się bezpieczeństwem, a także osób pragnących rozpocząć karierę w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Oferta skierowana jest także do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem państwa.

Skip to content