Zarządzanie i przywództwo

Zarządzanie

 • studia wyższe I stopnia – licencjackie
 • trwają 3 lata/6 semestrów
 • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego, tytułu licencjata i kwalifikacji na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • dają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia – magisterskich i na studiach podyplomowych
 • odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca

Pamiętaj! Odbycie studiów w systemie niestacjonarnym umożliwia
osiągnięcie takich samych efektów kształcenia jak odbycie studiów w
systemie stacjonarnym (dziennym).

Zarządzanie

Dlaczego warto studiować zarządzanie i przywództwo?

Przywództwo jest podstawą zarządzania we wszelkich formach organizacji funkcjonujących w życiu publicznym i prywatnym. Od jakości kierowania w decydującym stopniu zależy powodzenie w realizowaniu celów tychże organizacji. Zwłaszcza w Polsce obserwujemy, jak wiele organizacji publicznych i prywatnych cierpi ciągle na brak przywództwa w dobrej jakości.
Studiując na kierunku zarządzanie i przywództwo otwierasz przed sobą szeroką gamę możliwości podjęcia ciekawej pracy. Umiejętność administrowania, zarządzania zespołami ludzkimi i znajomość specyfiki funkcjonowania administracji z powodzeniem pozwalają na znalezienie satysfakcjonującej pracy zarówno w dużych organizacjach biznesowych czy korporacjach, w średnich i małych przedsiębiorstwach lub w ramach własnej działalności gospodarczej.
Warto podjąć studia na tym sprawdzonym kierunku, bowiem urzędy i firmy w sposób ciągły rekrutują wykwalifikowanych absolwentów tego kierunku.

Zarządzanie

Studia licencjackie – praktyczne

Wszystkie kierunki studiów w Akademii Jagiellońskiej mają charakter praktyczny, co oznacza:

 • większą liczbę zajęć ćwiczeniowych niż wykładów
 • wykonywanie przez studentów praktycznych czynności zawodowych podczas zajęć
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców – praktyków w danej dziedzinie
 • odbycie w ramach studiów praktyk w wymiarze 720 godzin pozwalających na zdobycie doświadczenia zawodowego

Absolwentka/Absolwent Akademii Jagiellońskiej:

 • otrzyma solidne i nowoczesne wykształcenie
 • zdobędzie wiedzę praktyczną, przydatną w karierze zawodowej
 • znajdzie inspirację do rozwoju osobistego i zawodowego
 • spędzi okres studiów w przyjaznym i otwartym środowisku
 • wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów oraz
  wykładowców Akademii Jagiellońskiej
 • otrzyma pełne wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.

STUDIA LICENCJACKIE

Czesne

I rok:

12 x 550zł 450 zł = 6600zł 5400 zł

II rok:

12 x 550 zł 500 zł= 6600 zł 6000 zł

III rok:

8 x 650 zł 600zł = 5200 zł 4800zł

Zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie i przywództwo

 • zarządzanie małą i średnią firmą,
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • business management
Skip to content