AKTUALNOŚCI

Zmiany w uczelnianym kole PTP
Polskie Towarzystwo Penitencjarne

W dniu 20 października 2018 r. w Kolegium Jagiellońskim TSW w Toruniu odbyło się Walne Zebranie członków Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy KJ TSW. Podczas zebrania udzielono absolutorium dla ustępującego zarządu i wybrano nowych członków zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem koła został ponownie wykładowca KJ – ppłk SW Jacek Pekról, zastępcą prezesa wybrano Małgorzatę Kurek z II roku pedagogiki, sekretarzem zarządu została Sylwia Skopińska z III roku pedagogiki, zaś skarbnikiem Julia Heinig z I roku pedagogiki. W skład Komisji Rewizyjnej weszli studenci I roku pedagogiki, Klaudia Sadowska, Patrycja Dobosz i Maria Bolińska. W trakcie zebrania zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie z dotychczasowej działalności koła oraz program działania na rok akademicki 2018-2019. Koło ma w planach wizyty studyjne w: zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla bezdomnych, ośrodku readaptacyjnym oraz współorganizację XI sympozjum naukowego Służby Więziennej w Zakładzie Karnym nr1 w Grudziądzu pt. „Kobieta w izolacji”, organizację Forum Resocjalizacyjnego połączonego z mityngiem „Anonimowych Alkoholików” i organizację Debaty Resocjalizacyjnej z udziałem psychologa Aresztu Śledczego w Toruniu.

Skip to content