AKTUALNOŚCI

Bezpłatna nauka na kierunku studiów Administracja

Administracja
w Kolegium Jagiellońskim

Studia na kierunku Administracja prowadzone są w Kolegium Jagiellońskim na I-szym i II-gim stopniu od 2007 roku. Już blisko 2000 naszych absolwentów aktywnie współtworzy oblicze instytucji administracji publicznej oraz instytucji gospodarczych w naszym regionie. Cieszy nas fakt, iż obiektywne dane służb pracy potwierdzają, że wszyscy absolwenci studiów administracyjno – ekonomicznych w Kolegium Jagiellońskim znajdują zatrudnienie. Jednocześnie materiały Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdzają, że nasi absolwenci w tym obszarze zarabiają o wiele więcej niż absolwenci tego kierunki innych uczelni w regionie.

Szczególną cechą prowadzonych u nas studiów administracyjnych i administracyjno – ekonomicznych jest ich silne nasycenie zajęciami praktycznymi. Dzięki temu nasi absolwenci po zakończeniu studiów są znakomicie przygotowani do stawienia od razu czoła wyzwaniom pojawiającym się w każdym miejscu pracy.

Należy wspomnieć, że przez ostatnie lata nasza Uczelnia podejmowała ścisłą współpracę z administracją rządową i samorządową w regionie, stworzyła również intensywne kanały komunikacji z sektorem gospodarczym. Efektem tego jest takie profilowanie programów studiów, które odpowiada na zgłaszane na bieżąco potrzeby i wyzwania. To właśnie dzięki temu nasi absolwenci uzyskują przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Kolegium Jagiellońskie stało się również znaczącym ośrodkiem refleksji naukowej w różnych obszarach nauk administracyjnych i ekonomicznych. Dowodem tego są organizowane przez nas konferencje naukowe oraz wydawnictwa naukowe, mające najwyższe oceny i uznanie międzynarodowe.

BEZPŁATNE STUDIA
NA KIERUNKU ADMINISTRACJA
W KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIM

Na początku 2019 roku Kolegium Jagiellońskie podjęło ustalenia z wieloma ośrodkami szeroko pojętego obszaru gospodarczego w naszym regionie. Wspólne zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb wielu dynamicznie rozwijających się firm pozwoliło sformułować nową ofertę edukacyjną.

ADMINISTRATOR SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Nowa specjalność na kierunku administracja (I stopień), zorientowana jest na osoby, które po ukończeniu studiów będą przygotowane do pracy związanej z kierowaniem coraz bardziej skomplikowanymi systemami teleinformatycznymi. Program studiów jest ukierunkowany na uzyskanie zdolności do kierowania takimi procesami zarówno w sferze szeroko pojętych instytucji administracji publicznej, jak i w obszarze gospodarczym i to zarówno w dużych firmach, jak i w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Nasi absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności koordynowania różnych zagadnień teleinformatycznych i takiego ich konstruowania, aby skutecznie i efektywnie służyły potrzebom instytucji i firm.
Ponadto podczas studiów nasi absolwenci uzyskają certyfikaty najbardziej pożądanych kwalifikacji zawodowych (programowania serwisów www, inżynierii programowania komputerowego CAD 2D i 3 D, CISCO, JAVA, etc.)

ORGANIZATOR PROCESU PRODUKCYJNO-REMONTOWEGO
W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

Bardzo dynamicznie rozwijający się sektor lotniczy, cierpi na olbrzymi deficyt wykwalifikowanych pracowników, jednocześnie oferując bardzo wysokie zarobki. Stwarza także szanse pracy na praktycznie każdym lotnisku oraz w każdym zakładzie lotniczym na świecie.
Proponowana przez nas specjalność, realizowana w ścisłej współpracy z zakładami przemysłu lotniczego otworzy naszym studentom drogę do bardzo perspektywicznej kariery zawodowej.
W ramach oferowanych specjalizacji nasi studenci uzyskają kwalifikacje wymagane dla mechaników lotnictwa i/lub kontrolerów ruchu lotniczego. Ponadto uzyskają wiele innych kwalifikacji informatycznych, niezbędnych w przyszłej pracy.

ADMINISTRATOR PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Polskie przedsiębiorstwa wprowadzają na masową skalę nowoczesne metody zarządzania logistycznego. Powstaje w związku z tym ogromne zapotrzebowanie na kadrę o kompetencjach umożliwiających kierowanie działami logistyki, transportu czy spedycji.
Zadaniem logistyka jest sprawna organizacja procesu przepływu surowców i materiałów od źródeł ich powstawania, aż do końcowego odbiorcy. Oczekuje się, że absolwent tych studiów będzie potrafił zarządzać tym procesem oraz kontrolować go i ciągle usprawniać tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt właśnie wtedy, kiedy go potrzebuje, szybko i po możliwie najniższych kosztach.
Nasi Absolwenci uzyskają również możliwość uzyskania certyfikatów najbardziej pożądanych kwalifikacji zawodowych (programowania serwisów www, inżynierii programowania komputerowego CAD 2D i 3 D, CISCO, JAVA, etc.)

REKRUTACJA
NA ADMINISTRACJĘ
W KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIM

ADMINISTRACJA – studia I stopnia

Studia stacjonarne i niestacjonarne – specjalności : organizator procesu produkcyjno – remontowego w zakładach przemysłu lotniczego oraz administrator sieci teleinformatycznych

  • bezpłatne dla pierwszych 30 osób
  • dla kolejnych kandydatów – czesne na I roku 150 zł/m-c

Studia niestacjonarne – pozostałe specjalności
– czesne na I roku 190 zł/m-c

ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNE – studia II stopnia

Studia niestacjonarne – wszystkie specjalności

  • czesne od 420 zł/m-c

 

REKRUTUJ SIĘ ONLINE

Skip to content