NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W NASZYM BIURZE REKRUTACJI

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania udziela specjalistka ds. rekrutacji Kolegium Jagiellońskiego-TSW, p. Joanna Kwiatkowska.

Jakie dokumenty wymagane są w celu zrekrutowania się na studia w Kolegium Jagiellońskim?

Studia I stopnia – wymagane dokumenty

 • świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis lub duplikat
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie, jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty

Studia II stopnia –wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia wyższych – studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie, jak dla zdjęć do dowodu osobistego),
 • dowód osobisty

Wymagane dokumenty – studia podyplomowe

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty
Na czym polega rekrutacja on-line?

Wypełniając formularz rekrutacji on-line dokonujesz rezerwacji miejsca na studia w ramach aktualnie obowiązującej promocji, ale by dopełnić formalności musisz jeszcze osobiście odwiedzić uczelnię celem dopełnienia formalności – złożenia dokumentów i podpisania umowy o naukę.

Czy istnieje możliwość uzyskania stypendium na studia?

Tak, studiując w Kolegium Jagiellońskim możesz ubiegać się o:

– stypendium naukowe

– stypendium socjalne

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

– stypendium ERAMSUS+ na studia za granicą

– stypendium ERASMUS+ na praktykę za granicą

Nasz system stypendiów pozwala studentom na uzyskanie wsparcia finansowego niekiedy nawet przewyższającego wysokość płaconego czesnego!

Jak często odbywają się zjazdy?

Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca. Taka organizacja studiów umożliwia łączenie nauki zarówno z pracą zawodową, jak i z życiem rodzinnym.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni w ścisłym centrum Torunia.

Czy program studiów umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego?

Tak, w ramach wszystkich kierunków studiów w Kolegium Jagiellońskim możesz nabyć doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich.

Czy uczelnia oferuje jakieś bonifikaty dla studentów?

Tak, uczelnia prowadzi JAGIELLOŃSKI PROGRAM PARTNERSKI, w ramach którego studenci mogą korzystać z wielu atrakcyjnych zniżek u naszych partnerów – szczegóły tutaj.

Ile trwają studia podyplomowe?

W zależności od wybranego kierunku studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry.

Opłata rekrutacyjna – co to za opłata i czy bezzwrotna?

Opłata rekrutacyjna to opłata za cały proces rekrutacji – analizę dokumentów i kwalifikację na wybrany kierunek. Opłata ta jest bezzwrotna.

UWAGA! W ramach aktualnej promocji kandydaci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej – skorzystaj z okazji i zrekrutuj się już teraz.

Czy można uzyskać jakieś dodatkowe zniżki w czesnym?

Tak, Kolegium Jagiellońskie oferuje dwa systemy rabatowe:

– ZNIŻKA RODZINNA 

POLEĆ UCZELNIĘ ZNAJOMYM – w ramach tego systemu możesz uzyskać aż 100% zwolnienia z czesnego!

Skip to content