AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Płatności

Pytania w sprawie płatności należy kierować do właściwych dziekanatów.

Wpłat należy dokonywać na konto:

BNP Paribas Bank Polska SA
nr konta: 42 2030 0045 1110 0000 0262 6400

Wpłat należy dokonywać tytułem: „Nr albumu, Imię Nazwisko, kierunek studiów”, np. „1234, Maria Jankowska, administracja”

RABATY

Atrakcyjne rabaty w Akademii Jagiellońskiej.

Poleć uczelnię znajomym

Poleć uczelnię znajomym

Zniżka „Poleć uczelnię znajomym” upoważnia studenta (polecającego) do zniżki w łącznej wysokości 500 zł od ostatniej raty/rat przypadających na dany rok akademicki lub od całej opłaty w przypadku płatności w I racie. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego i zapisów na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zniżka w opłacie obejmuje studentów polecających naukę w Akademii Jagiellońskiej kandydatom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2023/2024.

Zniżka rodzinna

Zniżka rodzinna

Zniżka rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, tj. dla małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwa. Członkowie rodziny są zobowiązani do udokumentowania ww. relacji poprzez okazanie stosownych aktów stanu cywilnego. Dotyczy ona opłat z tytułu czesnego za studia licencjackie lub magisterskie. Zniżka upoważnia drugiego i kolejnego z kandydatów na studia do obniżki czesnego w wysokości -15% za każdy rok nauki, bez względu na wybór sposobu płatności.

Zniżka na Kartę Dużej Rodziny

Zniżka na Kartę Dużej Rodziny

Zniżka –10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Stypendia

  • Stypendium naukowe – stypendium rektora może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku
  • Stypendium socjalne – dla studnetów będących w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1294,40 zł.
  • Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych – Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zapomogi – przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi
* Zniżki i promocje nie sumują się. Stypendium wypłacane jest niezależnie od udzielonych zniżek.
** Regulamin dostępny tutaj: https://akademiajagiellonska.pl/stypendia/
Skip to content