AKADEMIA JAGIELLOŃSKA W TORUNIU

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA W TORUNIU

TERMINARZ PROCEDURY DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

I. Obrony lipcowe w 2024 r.

Terminy składania prac w dziekanatach
(jest to termin złożenia w dziekanacie wydrukowanych egzemplarzy pracy, już po sprawdzeniu w programie antyplagiatowym i uzyskaniu wyniku pozytywnego.
Celem sprawdzenia pracy w programie antyplagiatowym należy ją dostarczyć do właściwego dziekanatu:
– osobiście/pocztą na płycie CD lub
– meilowo na adres odpowiednio: administracja@aj.torun.pl lub pedagogika@aj.torun.pl na min. 7 dni przed terminem złożenia drukowanej pracy):

ADM/A-E/PED/PPIW – do 7.06.2024 r.

 

Obrony

ADM/A-E/PED/PPIW: 1 – 12 lipca 2024 r.

 

II. Obrony wrześniowe w 2024 r.

Terminy składania prac w dziekanatach
(jest to termin złożenia w dziekanacie wydrukowanych egzemplarzy pracy, już po sprawdzeniu w programie antyplagiatowym i uzyskaniu wyniku pozytywnego.
Celem sprawdzenia pracy w programie antyplagiatowym należy ją dostarczyć do właściwego dziekanatu:
– osobiście/pocztą na płycie CD lub
– meilowo na adres odpowiednio: administracja@aj.torun.pl lub pedagogika@aj.torun.pl  na min. 7 dni przed terminem złożenia drukowanej pracy):

ADM/A-E –  do 6.09.2024 r.

PED/PPIW – do 6.09.2023 r.

 

Obrony

ADM/A-E/PED/PPIW: 23 – 27 września 2024 r.

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA W TORUNIU

DOKUMENTY SKŁADANE W DZIEKANACIE

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA W TORUNIU

ZASADY PISANIA PRAC

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH W KJ-TSW

Zalecenia mają charakter ogólny. Kwestie szczegółowe specyficzne dla każdej pracy należy konsultować z Promotorem, a następnie uwzględniać jego uwagi i wymagania.

Skip to content