KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

TERMINARZ PROCEDURY DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

I. Obrony lipcowe w 2021 r.

Terminy składania prac w dziekanatach
(jest to termin złożenia w dziekanacie wydrukowanych egzemplarzy pracy, już po sprawdzeniu w programie antyplagiatowym i uzyskaniu wyniku pozytywnego.
Celem sprawdzenia pracy w programie antyplagiatowym należy ją dostarczyć do właściwego dziekanatu:
– osobiście/pocztą na płycie CD lub
– meilowo na adres odpowiednio: administracja@akademiajagiellonska.pl lub pedagogika@akademiajagiellonska.pl na min. 7 dni przed terminem złożenia drukowanej pracy):

ADM/A-E/PED/PPIW – do 7.06.2021 r.

 

Obrony

ADM/A-E/PED/PPIW: 1 – 15 lipca 2021 r.

 

II. Obrony wrześniowe w 2021 r.

Terminy składania prac w dziekanatach
(jest to termin złożenia w dziekanacie wydrukowanych egzemplarzy pracy, już po sprawdzeniu w programie antyplagiatowym i uzyskaniu wyniku pozytywnego.
Celem sprawdzenia pracy w programie antyplagiatowym należy ją dostarczyć do właściwego dziekanatu:
– osobiście/pocztą na płycie CD lub
– meilowo na adres odpowiednio: administracja@akademiajagiellonska.pl lub pedagogika@akademiajagiellonska.pl  na min. 7 dni przed terminem złożenia drukowanej pracy):

ADM/A-E –  do 31.08.2021 r.

PED/PPIW – do 10.09.2021 r.

 

Obrony

ADM/A-E/PED/PPIW: 25 – 30 września 2021 r.

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

DOKUMENTY SKŁADANE W DZIEKANACIE

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

ZASADY PISANIA PRAC

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH W KJ-TSW

Zalecenia mają charakter ogólny. Kwestie szczegółowe specyficzne dla każdej pracy należy konsultować z Promotorem, a następnie uwzględniać jego uwagi i wymagania.

Skip to content