STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA MBA

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

 JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA W AJ!

Studia kształcące inżynierów w najbardziej pożądanych dzisiaj specjalnościach:

  • Zarządzanie systemami komputerowymi w instytucjach publicznych i w korporacjach
  • Cyberbezpieczeństwo

Nowy kierunek, nowe możliwości, nowe perspektywy!

STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA
3,5 letnie (VII semestrów)

  • trwają 3,5 roku/VII semestrów
  • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego – tytułu inżyniera i kwalifikacji na poziomie VI ramy kwalifikacyjnej
  • dają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych
  • organizacja zajęć jest dostosowana do uwarunkowań funkcjonowania studentów
  • praktyki odbywają się w firmach informatycznych oraz pionach informatycznych instytucji publicznych oraz firm prywatnych
  • studia prowadzone we współpracy z polskimi informatykami zatrudnionymi w firmach informatycznych i na uniwersytetach w Kaliforni (USA)

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

Computer System Management

Praktycznie wszystkie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość, w coraz większym stopniu funkcjonują w oparciu o rozbudowane systemy teleinformatyczne. Umiejętne i efektywne zarządzanie tymi systemami, staje się warunkiem ich efektywnej obecności w zmieniającym się świecie.

Praktycznie wszystkie, nawet najbardziej zaawansowane technologicznie jednostki, identyfikują jako podstawowe problemy, brak fachowców posiadających interdyscyplinarne przygotowanie, przygotowanych do wielowymiarowego spoglądania na funkcjonowanie takich systemów. Takie właśnie interdyscyplinarne kwalifikacje oferujemy naszym studentom.

Nasze studia uwzględniają konieczność praktycznego, interdyscyplinarnego przygotowania do pracy w tym obszarze, a nasi absolwenci będą mieli znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie.
Po ukończeniu każdej formy oferowanych studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Akademii Jagiellońskiej.

STUDIA INŻYNIERSKIE

Computer System Security

Wielkim problemem instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, ale i w praktyce wszystkich innych instytucji, jest bezpieczeństwo wykorzystywanych przez nich sieci teleinformatycznych oraz zgromadzonych w nich zasobów. Konieczność stawiania czoła niepożądanym przeciekom informacji, wykradaniu informacji czy tajemnic instytucji lub przedsiębiorstw, kradzieży własności intelektualnej, atakom paraliżującym sprawne funkcjonowanie sieci wewnętrznych czy zdolności komunikowania się ze światem zewnętrznym – to dziś codzienna rzeczywistość każdej instytucji i firmy. Nasze studia mają przygotowywać do tworzenia efektywnych rozwiązań w tym zakresie, w miejscach ich przyszłej pracy. Wykształcimy fachowców o szerokich horyzontach i umiejętnościach tworzenia kompleksowych rozwiązań w tym obszarze. Studia te otworzą naszym absolwentom znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie. Po ukończeniu każdej formy oferowanych niżej studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Akademii Jagiellońskiej.

STUDIA INŻYNIERSKIE

Czesne

I rok:

12x400zł
350zł
=

4800 zł
4200zł

II rok:

12x450zł
400zł
=

5400 zł
4800zł

III rok:

12x450zł
400zł
=

5400 zł
4800zł

IV rok:

6x800zł
750zł
=

4800 zł
4500zł

Skip to content