AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE SYNERGIAGROUP – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE TWOJĄ ORGANIZACJĄ

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w Organizacji.

Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w Organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której możliwe jest wystawienie certyfikatu audytora wewnętrznego.

Więcej informacji o szkoleniu

Skip to content