UCZELNIA

MISJA UCZELNI

KADRA UCZELNI

NAGRODY JAGIELLOŃSKIE

RADA POWIERNICZA

TRADYCJA JAGIELLOŃSKA

WŁADZE UCZELNI

PROFESURY HONOROWE

O NAS

Akademia Jagiellońska w Toruniu

jest uczelnią niepubliczną istniejącą od 2003 roku. Uczelnia została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 281. W początkowym okresie działalności funkcjonowała pod nazwą Toruńska Szkoła Wyższa. Następnie, w latach 2013-2022 jako Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa. Obecną nazwę przyjęła w 2022 roku.

O NAS

Akademia Jagiellońska w Toruniu prowadzi:

3 letnie studia pierwszego stopnia na kierunkach:
Administracja
Pedagogika
Polityka publiczna
Zarządzanie i przywództwo
Politologia
Stosunki międzynarodowe

2 letnie studia drugiego stopnia na kierunkach:
Administracyjno-ekonomicznym
Pedagogika
Stosunki międzynarodowe
Politologia

Jednolite studia (pięcioletnie) na kierunkach:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

3,5 letnie stuani inżynierkie na kierunku
informatyka 

Studia podyplomowe
Pedagogiczne
Administracyjno-ekonomiczne

Ponadto Studenci Akademii Jagiellońskiej mogą uzyskać specjalności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego.

STUDIA

Praktyczna wiedza dla studentów

Wszystkie studia oferowane przez Akademię Jagiellońską mają charakter praktyczny, a więc są zorientowane na przygotowanie studentów do wymogów rynku pracy.

W ofercie edukacyjnej AJ posiada również szeroki wachlarz studiów podyplomowych, dzięki którym można stosunkowo szybko dostosować swoje wykształcenie do szybko zmieniającego się rynku pracy.

Szczególne znaczenie mają tu studia MBA, które otwierają naszym absolwentom możliwości podejmowania najpoważniejszych wyzwań na rynku pracy.

Czytaj więcej

Skip to content