AKTUALNOŚCI

Kolegium Jagiellońskie – uczelnią reprezentująca Toruń w Radzie ds. Społecznej Readaptacji przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim
Rada ds. Społecznej Readaptacji

Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

W dniu 29 września 2021 roku – wykładowca Kolegium Jagiellońskiego i zarazem Prezes Koła Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ – ppłk Jacek Pekról uczestniczył w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim. Rada ds. Społecznej Readaptacji

Zaproszenie do współpracy

Do współpracy z radą na niwie naukowo-badawczej zostały zaproszone dwie uczelnie: Kolegium Jagiellońskie z Torunia i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy.

Skip to content