WYMAGANE DOKUMENTY

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Wymagane dokumenty – studia I stopnia

  • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
  • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
  • dowód osobisty do okazania

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Wymagane dokumenty – studia II stopnia

  • dyplom ukończenia studiów wyższych – studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
  • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
  • dowód osobisty

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Wymagane dokumenty – studia Podyplomowe

Skip to content