WYMAGANE DOKUMENTY

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Wymagane dokumenty – studia I stopnia

 • świadectwo dojrzałości + świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty do okazania

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Wymagane dokumenty – studia II stopnia

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • suplement do dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Wymagane dokumenty – studia Podyplomowe

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty – do okazania
Skip to content