AKTUALNOŚCI

Bezpłatne studia pedagogiczne

Kolegium Jagiellońskie proponuje w roku akademickim 2022/2023 ostatni nabór na bezpłatne stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nabór na V rok).

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację nowoczesnego modelu kształcenia nauczycieli możemy w tym systemie przyjąć na studia łącznie ponad 100 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na studia rekrutujemy również studentów i absolwentów innych kierunków.

Pedagogika w Kolegium Jagiellońskim

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oferujemy zarówno w wariancie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne są realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dzięki czemu są one bezpłatne.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w ostatnich latach nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego są wreszcie coraz bardziej doceniani, także w wymiarze materialnym. Obserwujemy także narastający deficyt nauczycieli, co stwarza znakomite perspektywy dla absolwentów tego kierunku.

Nasi absolwenci tego kierunku od wielu lat znakomicie wpisują się w potrzeby społeczne związane z edukacji dzieci .

Więcej informacji: Syntetyczny opis kierunku

Zasady rekrutacji

Bezpłatne studia stacjonarne – zapisy na V rok studiów:

  • studia bezpłatne dla pierwszych 35 osób w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Rekrutacja online
Skip to content