AKTUALNOŚCI

Studiuj bezpłatnie w najlepszej uczelni niepublicznej w Polsce północnej

W opublikowanym w początkach czerwca 2019 roku rankingu miesięcznika „Perspektywy” nasza Uczelnia znalazła się w elitarnym gronie 15 najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, iż utrwaliła się nasza pozycja jako najlepszej uczelni niepublicznej w Toruniu, ale osiągnęliśmy także pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w regionie kujawsko – pomorskim (awans z ex aequo 2-3 miejsca w ub. roku) oraz pierwsze miejsce w Polsce północnej (tj. powyżej linii Warszawa – Poznań – awans z 6 miejsca w ub. roku).

Dla naszej ciągle bardzo młodej społeczności akademickiej jest to powód do wielkiej satysfakcji. Realizowane przez nas od czterech lat konsekwentnie plany podnoszenia jakości kształcenia, pogłębiania powiązań z otoczeniem uczelni, angażowania się w szeroko pojęte inicjatywy społeczne oraz ciężka praca wszystkich pracowników i współpracowników Uczelni, przynosi znakomite efekty.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspaniałego osiągnięcia. Od początku istnienia rankingu „Perspektyw” żadna uczelnia niepubliczna uczelnia z Torunia nie zajmowała bowiem miejsca w tej swoistej ekstraklasie polskich uczelni niepublicznych.

 

Rekrutacja

Kolegium Jagiellońskie proponuje w roku akademickim 2019/2020 bezpłatne studia na kierunkach:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)

Pedagogika – z modułem technologie informacyjno-komunikacyjne (studia I stopnia)

Administracja specjalności: administracja procesów produkcyjno–remontowych w zakładach przemysłu lotniczego oraz administracja sieciami teleinformatycznymi (studia I stopnia)

REKRUTUJ SIĘ ONLINE

 

Skip to content