STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

NAUKA J.CHIŃSKIEGO

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe w Akademii Jagiellońskiej

Studia podyplomowe w Akademii Jagiellońskiej dedykowane są osobom planującym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, awansować, przebranżowić się czy po prostu – być na bieżąco z aktualną wiedzą z danej dziedzinie.

W naszej Uczelni to praktycy uczą przyszłych praktyków. Zajęcia polegają na spotkaniach z ekspertami z poszczególnych branż. Dzięki takiej formie zajęć absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mogą natychmiast zastosować w praktyce.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w weekendy w formie dwudniowych zjazdów, raz na dwa tygodnie od października do czerwca. 10/15 miesięcy intensywnej nauki gwarantuje przygotowanie do zawodu na wysokim poziomie, a każdy program studiów jest indywidualnie tworzony przez grupę naszych ekspertów.

STUDIA PODYPLOMOWE

Pedagogiczne studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Socjoterapia

Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji

Wspomaganie rozwoju i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspargera

* jeżeli nie zaznaczono inaczej, studia trwają 2 semestry

3 300 zł

3 300 zł

3 300 zł

3 600 zł

3 600 zł

Przygotowanie pedagogiczne
3 300 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3 300 zł

Socjoterapia
3 300 zł

Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji
3 600 zł

Wspomaganie rozwoju i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspargera
3 600 zł

* jeżeli nie zaznaczono inaczej, studia trwają 2 semestry

STUDIA PODYPLOMOWE

Administracyjno-ekonomiczne studia podyplomowe

Administracja publiczna z ochroną danych osobowych

Studia rolnicze

Zarządzanie bezpieczeństwem Państwa

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Master of Business Administration (MBA)

* jeżeli nie zaznaczono inaczej, studia trwają 2 semestry

2 800 zł

2 800 zł

1 600 zł

1 600 zł

14 000 zł

Administracja publiczna z ochroną danych osobowych
2 800 zł

Studia rolnicze
2 800 zł

Zarządzanie bezpieczeństwem Państwa
1 600 zł

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
1 600 zł

Master of Business Administration (MBA)
14 000 zł

* jeżeli nie zaznaczono inaczej, studia trwają 2 semestry

Zapisy na studia

Studia podyplomowe może rozpocząć każdy absolwent studiów licencjackich lub magisterskich.
Studia na danym kierunku zostają uruchomione po zebraniu się grupy.

STUDIA PODYPLOMOWE

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania studiów podyplomowych oferowanego przez następujące instytucje i portale:

Fundacja ProEuropa 

Baza Usług Rozwojowych – zgłoś nam zapotrzebowanie na konkretną usługę, utworzymy ją specjalnie dla Ciebie!

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON – Program Aktywny Samorząd – np.: Toruńpowiat toruński

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Egzamin końcowy

Studia podyplomowe w Akademii Jagiellońskiej kończą się egzaminem końcowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Skip to content